Lịch sử 19/6: ngày “quân nhục” của đội đu càng

Trong, suốt thời gian 80 năm thực dân Pháp xâm lược đô hộ Việt Nam, đã có những người Việt phục vụ trong đội quân thực dân xâm lược này. họ là những kẻ đi ngược với truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc của người dân Việt nam và dân tộc Việt. Những kẻ làm việc, đi lính cho quân xâm lược được được người dân Việt tặng xú danh lũ “Bán nước hại dân” những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”, hay, ‘Rước voi về dày mả tổ”.

tap-tran1
Theo dòng lịch sử, Thập kỷ 30 của thế kỷ trước, khi những người yêu nước Việt Minh sau này là những người cộng sản VN đã dũng cảm đứng lên đấu tranh chống giặc ngoại xâm để giành “Độc lập tự do cho đất nước, danh dự của một quốc gia, chủ quyền của một dân tộc”. Thì, lại có những kẻ cầm súng giặc tiếp tay với đội quân xâm lược Pháp đàn áp, bắt bớ, bắn giết, bỏ tù, tra tấn dã man những người yêu nước….. bNhững kẻ đó chính là Quốc gia VN sau này là VNCH.

Khi cuộc kháng chiến chống thực dân của Việt Minh lan rộng, trước nguy cơ bị thất bại, với âm mưu thâm độc dùng“Người Việt trị người Việt” chúng đã huy động thêm nhân lực, bằng cách tuyển dụng, chiêu mộ lính đánh thuê người dân Việt (Forces suppletives) những người lính bản xứ mà thực chất chúng là đội quân tay sai cho quân xâm lược Pháp do sĩ quan người Pháp chỉ huy.

Những “dấu son”nhục nhã được gọi là “lịch sử” tiền thân của cái gọi QLVNCH được ghi nhận: Ngày 1 tháng 10 năm 1946, Vệ binh Cộng hòa Nam Kỳ được thành lập, là Lực lượng quân sự đầu tiên của Chính phủ Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ. Ngày 9 tháng 6 năm 1948, Lực lượng này được đổi tên thành Vệ binh Nam Việt. Ngày 12 tháng 4 năm 1947, Lực lượng Bảo vệ quân ra đời tại Huế, năm 1948 đổi tên thành Việt binh đoàn. Tháng 7 năm 1948, Lực lượng quân sự người Việt tại Bắc Kỳ ra đời mang tên Bảo chính đoàn.

Tóm lại, đây là những Lực lượng quân sự địa phương, được tổ chức để hỗ trợ mà thực chất được hiểu đó là đội quân tay sai, lính đánh thuê lĩnh lương pháp, cầm súng pháp để đàn áp phong trào cách mạng do Việt Minh lãnh đạo. Thập kỷ 40 – 50 phong trào kháng chiến chuyển sang một giai đoạn lịch sử, một bước ngoặt mới trong kháng chiến, để đáp ứng với tình hình cách mạng. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 Việt minh đã thành lập đội “Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân” mà thực chất đây chính là Quân đội nhân dân Việt Nam sau này.

Sau ngày thành lập, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày càng phát triển, liên tiếp giành thắng lợi lớn trên chiến trường.Trong lúc chiến dịch Điện Biên Phủ đang ở thời kỳ gay go và quyết liệt nhất, nhưng đã báo trước nguy cơ bị thất bại. Thực dân pháp đã thành lập, hay gọi một cách khác chúng đẻ ra cái gọi Quốc gia Việt Nam vào Ngày 8 tháng 3 năm 1949, cái Quốc gia tay sai này cũng có Quân đội và cơ quan ngoại giao riêng đó là một chiêu bài chính trị bẩn thỉu của Pháp và Mỹ nhằm hợp hóa cho một chính thể tay sai bán nước. mà thực chất chúng là một chính phủ bù nhìn tay sai cho thực dân.

Tuy nhiên, cái nhục nhã cần được nói đến. Thành phần lãnh đạo cái gọi Quốc gia và quân đội này “rặt” những kẻ theo “giặc” chúng cầm súng giặc, đeo lon thực dân tức là chúng theo quân đội xâm lược Pháp để chống lại dân tộc Việt mà Việt Minh đang là đại diện. Theo, ghi nhận Ngày 13 tháng 4 năm 1949, đước cho là ngày lịch sử một Lực lượng Quân đội Quốc gia được thành lập, lấy tên là Ngày Vệ binh Quốc gia, sáp nhập từ các lực lượng (Vệ binh Nam Việt, Việt binh đoàn, Bảo chính đoàn và Vệ binh sơn cước) như đã nói ở trên.

Cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược ngày càng lan rộng trên khắp các mặt trận, ở chiến trường đội quân viễn chinh Pháp cùng đội quân tay sai Quốc gia VN liên tục hứng chịu những cuộc tiến công của các sư đoàn chủ lực cộng sản và trận đánh cuối cùng tại cứ điểm Điện Biên Phủ, đội quân xâm lược cùng với cái gọi quân đội bù nhìn Quốc gia Việt Nam đã bị quân đội Việt Minh CS tiêu diệt.

Thất bại nhục nhã ở Điện Biên phủ thực dân Pháp đã buộc phải ký Hiệp định Giơ neo vơ, Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai miền lấy Vĩ tuyến 17 làm ranh giới tạm thời, Những kẻ đã từng cộng tác với thực dân được hiểu chúng là những kẻ theo giặc cùng với đội quân tay sai, bù nhìn Quốc gia VN rút về Nam vĩ tuyến 17.

Năm 1955, Quốc trưởng bù nhìn Bảo Đại bị hạ bệ, Ngô Đình Diệm cướp quyền tuyên bố thành lập Việt Nam Cộng hòa, thực chất là một một chính thể tay sai chuyển tiếp từ cái gọi QGVN “tiếm danh, tiếm quyền” bất hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam và cái gọi “Quân đội Quốc gia VN” từ thời Pháp “đẻ” ra được đổi tên thành “Quân đội Việt Nam Cộng hòa và sau này được gọi là QLVNCH. Được người dân VN gọi là Ngụy quân (Quân ngụy),(ngụy quyền) là chính quyền Sài gòn.

Có một điều lạ, thông thường trên thế giới ngày thành lập quân đội được hiểu là ngày “khai sinh” ra quân đội của một chính quyền nào đó. Thế nhưng, cái quân đội được gọi là Quân lực VNCH không có ngày được gọi là khai sinh, không có lấy một ngày được vinh danh, được tôn vinh là ngày thành lập QĐ. Vì, cái ngày thành lập chính là ngày thực dân “đẻ” ra cái “quái thai” Quân đội QGVN(1949), đó là nỗi nhục của một đội quân bù nhìn tay sai ngoại bang. Thế nên, chính quyền tay sai, bù nhìn Này cũng không muốn chọn Ngày 8 tháng 3 năm 1949 một ngày nhục nhã cho một quân đội được cho là “kiêu hùng” của Việt Nam Cộng hòa.

Nói gì thì nói, chọn gì thì chọn công bằng mà nói rằng chính quyền VNCH cũng đưa lên bàn những “chương trình nghị sự” để chọn ngày thành lập quân đội để chúng tuyên truyền, tưởng nhớ, để vinh danh ngày quân lực mới đúng “quy luật” của đất trời, thậm chí của cả tạo hóa sinh ra. Tuy nhiên, cũng như Quốc ca chính quyền phi nghĩa QGVN sau này là VNCH đã không thể tìm, đã không thể chọn cho “Đất nước” một bài ca được gọi là “bài quốc ca” cho đúng nghĩa, nên phải “chôm bài” của nghệ sỹ cách mạng Lưu Hữu Phước làm bài Quốc ca của của mình đó là một nỗi nhục.

Thế nên, Nhìn vào lịch sử chính trị “tối tăm” của một chính thể bù nhìn “Năm cha ba mẹ” toàn những kẻ “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” một lũ “Mèo mả gà đồng gặp nhau”trên sân khấu chính trị cả thời “Đệ nhất hay Đệ nhị” VNCH, khi các nhà lãnh đạo “Quốc gia” Của họ toàn những gương mặt “lính tẩy, lính khố xanh, khố đỏ” thời thực dân đã từng cầm súng Tây bắn giết đồng bào……” Thế nên, khi đứng chung “sân khấu chính trị’, hay nói một cách khác khi cùng nhốt chung “một chuồng” chúng thường cắn xé lẫn nhau.

https://www.youtube.com/watch?v=e6MlV4StZmc&app=desktop

Tháng 11/1963, các tướng lãnh miền Nam làm “cách mạng” lật đổ chế độ Cộng Hòa Nhân Vị gia đình trị của Ngô Đình Diệm, đưa chính trường miền Nam vào thời kỳ hỗn loạn “chưa từng thấy” với sự thay đổi liên tục gồm 3 chính phủ: Nguyễn Khánh (8/2/1964 – 3/11/1964), Trần Văn Hương (4/11/1964 – 26/1/1965) và Phan Huy Quát (16/2/1965 – 6/1965), từ năm 1963 cho tới ít nhất đến Ngày 19/6/1965, lúc quân đội VNCH đứng lên “vãn hồi trật tự” nhận lãnh trách nhiệm “lịch sử” để đưa miền Nam trở lại tình trạng ổn định chính trị……..”

Thế đấy, thật khôi hài và cả lố bịch cái ngày 19/6 nhục nhã được gọi là ngày lịch sử, khi quân đội đứng lên “dẹp loạn” chính phủ, để “vãn hồi” trật tự, bởi sự làm loạn của các nhà lãnh đạo Quốc gia thì được chọn là ngày “Quân lực 19/6”. Vì thế, ngày quân lực VNCH 19/6 được hiểu đó là một ngày “làm loạn” của quân đội chứ không phải một ngày mang ý nghĩa và dấu ấn lịch sử hay nói cách khác là ngày thành lập quân đội thường thấy trong quân sử.

Hôm nay sau 42 năm nhìn lại cuộc chiến được kết thúc bằng chiến dịch Hồ chí Minh lịch sử, dấu chấm hết cho một chính quyền tay sai ngoại bang. Đến giờ nhiều người của cả 2 phía kể cả người nước ngoài tự hỏi Khi thất trận năm 1975, QLVNCH có gần 1,2 triệu quân, với lực lượng quân sự khổng lồ, binh hùng tướng mạnh đầy đủ vũ khí hiện đại được Mỹ để lại sau năm 1973 và thường xuyên được viện trợ bổ xung lên tời hàng tỷ đô la/năm. Thế nhưng có mấy ai, nhất là lãnh đạo VNCH, tin tưởng vào tương lai của cái gọi Quốc gia mình? Và có ai tin cái quân lực “oai hùng” lấy ngày Quân nhục 19/6 là ngày quân lực, cái quân lực khổng lồ được xếp hạng 4 thế giới, hạng 2 Đông nam Á.

Mới chỉ 56 ngày, tính từ ngày mở màn chiến dịch tinh thần và sức mạnh của CS đã làm chính quyền VNCH cùng đội quân khổng lồ từ Quan đến Lính tụt cả quần áo, vứt cả súng đạn, bỏ của chạy lấy người. Những hình ảnh trận chiến Ban Ma Thuột, đường 7 Cheo Reo, Phú Bổn, rồi Huế, Đà Nẵng cùng xa lộ Biên Hòa xưa tràn ngập mũ nón, Giày dép, quần áo nhà binh, ngổn ngang vũ khí, quân xa, Xe tăng, Thiết giáp … mà nhục nhã, ê chề thay cho cái lý tưởng, cái dũng khí, cái kiêu hùng của QLVNCH và cái chính nghĩa “Quốc ra” vốn có của một quân đội đu càng.

Biến cố 1975 chỉ là hồi kết của một quá trình 20 năm, có lẽ xa hơn nữa là 30 năm, của một thể chế bù nhìn, được dựng lên bởi Pháp và Mỹ và được điều hành bởi những người đã từng làm tay sai cho ngoại bang là thực dân và đế quốc. Người dân miền Nam và có lẽ cả những binh lính trong QLVNCH dần đã cảm nhận một thời gian dài mình đã bị tuyên truyền lừa phỉnh nên đã phục vụ cho một chế độ tay sai, một chính quyền được đẻ ra từ thực dân năm 1948 và chuyển giao sang tay Mỹ năm 1954.

Vì thế, trong phần lớn thời gian thể chế đó tồn tại, nó như một chính quyền, một quân đội phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại bang, chẳng hề có lý tưởng thực sự, chẳng hề có mục đích thực sự, và chẳng biết làm cách nào để huy động sức mạnh Nhân dân, để thống nhất tinh thần quốc gia để có được sức mạnh phi thường như những người CS.
Vì thế, họ thất bại nhục nhã của một đội quân tay sai, một chính thể bù nhìn phi dân tộc là không thể tránh khỏi.
Cái chết của một quân đội đu càng đã 42 năm, thiết tưởng cái chết đã được ngủ yên, nhưng đây đó vẫn còn những kẻ hoang tưởng, tưởng nhớ đến ngày Quân nhục, cái ngày quân đội làm phản “dẹp loạn chính quyền”, vãn hồi trật tự. Bởi các nhà lãnh đạo Quốc gia xâu xé lẫn nhau được cho là ngày Quân lực 19/6.

Kỷ niệm ngày 19/6 hàng năm tận bên kia bán cầu, người ta lại nhìn thấy “bóng ma”ẩn hiện của một đội quân “đu càng” toàn các cụ già lụ khụ “gần đất xa trời’ với bộ quân phục rằn ri đủ các màu xắc “Quân binh chủng”QLVNCH, cũng xe Giép, cungc cờ hoa và cầm cây súng nhựa diễu hành, diễu binh phô trương “sức tàn” còn lại để chuẩn bị ngày phục quốc.

Nhục lắm thay

https://www.youtube.com/watch?v=W05WaKLVcKU

Nguyễn Kim Khanh

Bình luận trên facebook

Bình luận trên VNTB

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin được quan tâm

    THỐNG KÊ TRUY CẬP

    Flag Counter